Reklamace

POKYNY A DOPLŇUJÍCI INFORMACE PRO REKLAMACE:
 
Reklamaci lze uplatnit následujícími způsoby:
  • zasláním vadného zboží na adresu servisního střediska s vyplněným reklamačním protokolem
  • využitím služby zdarma – svoz výrobku prostřednictvím kurýra zdarma
 
Pro rychlejší uplatnění reklamace vyplňte formuláře pro uplatnění reklamace, který je volně ke stažení v sekci Obchodní podmínky. Vždy je nutné uvést následující informace:
  • jméno a příjmení
  • úplná adresa vyzvednutí výrobku (do práce, domů)
  • adresa pro zaslání výrobku zpět (pokud je jiná než adresa vyzvednutí)
  • číslo objednávky nebo číslo faktury, případně dodacího listu
  • telefonní kontakt, e-mailový kontakt
  • typ výrobku (model) a popis závady

Tyto informace můžete zaslat e-mailem na adresu etoo@etoo.cz (pokud využijete službu přepravy zdarma) nebo je v písemné podobě přiložit k odesílanému zboží (pokud výrobek odesíláte na své náklady).
O stavu reklamce budete informováni e-mailem.
INFORMACE K REKLAMACI ZÁVADY - SNÍŽENÍ SACÍHO VÝKONU
V případě snížení sacího výkonu vysavače je před odesláním do servisu nutné zkontrolovat, zda-li nedošlo k ucpání hubice, hadice či filtrů ve vysavači, zvláště HEPA filtru. Výrobce doporučuje výměnu HEPA filtru 1x ročně jinak může dojít k jeho zanesení a snížení jeho schopnosti propouštět vzduch, což vede ke snížení sacího výkonu.  
 
INFORMACE K BALENÍ ZBOŽÍ ZASÍLANÉHO K REKLAMACI
Výrobek musí být zabalen dle pokynů přepravce (nejlépe v původní kartonové krabici tak jak byl dodán, ale není to podmínkou, stačí jakákoli pevná kartonová krabice) a ochráněn proti nárazu např. vrstvou bublinkové folie. Vnitřek krabice je nutné vyplnit tak, aby uvnitř nedocházelo k vzájemnému pohybu vložených dílů. Ideální je celou krabici obalit minimálně jednou vrstvou bublinkové folie.  Balíček je nutné ještě opatřit viditelným nápisem "KŘEHKÉ" na bílém podkladě.

Nedoporučuje se používat jako vnitřní výplň noviny, nebo výrobek posílat zabalený pouze v kartonové krabici bez ochranné vrstvy bublinkové folie. Takovéto balení výrobku není v souladu s podmínkami přepravce a přepravce tak nese odpovědnost za škodu způsobenou převozem výrobku.
 
INFORMACE O SERVISNÍM STŘEDISKU

Řešením rekalmací výrobků je pověřeno servisní středisko Tamperer servis, České Libchavy 174, 561 16 České Libchavy.